วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน
น้อมถวายน้ำดื่ม4,800ขวด
ไข่ไก่10ตั้งจำนวน3,000ฟอง
ลูกชิ้น100กิโลกรัม
ไส้กรอกอีสาน100แพค
น้ำมันพืช20ลัง ผงชูรส2ลัง
ฝาเขียว5ลัง น้ำปลา5ลัง
น้ำตาลทราย6กระสอบ เส้นหมี่20ขอน
ถวายแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ตั้งโรงทานงานทอดกฐินวัดป่านาดี

ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ