วันขึ้น15ค่ำเดือน7 วันวิสาขบูชา

วันขึ้น15ค่ำเดือน7 วันวิสาขบูชา วันแห่งความสำเร็จในพระพุทธศาสนา
รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่ ดับไม่เหลือเชื้อเข้าสู่พระนิพพาน

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

53 comments on “วันขึ้น15ค่ำเดือน7 วันวิสาขบูชา”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *