ลูกรัก…หากเห็นทุกเรื่องเป็นโอกาส เวลาจะมีคุณค่ามาก

ลูกรัก
หากเห็นทุกเรื่องเป็นโอกาส
เวลาจะมีคุณค่ามาก

หากเห็นทุกเรื่องเป็นปัญหา
เวลาจะหมดไปโดยไม่ได้ทำอะไรเลย

โอกาสเกิดขึ้นตลอดเวลา
อยู่ที่เราจะบริหารเวลาแบบไหน

ให้ได้ ?ให้ได้ ให้อภัย ให้โอกาส
เราจะได้รอยยิ้มและมิตรภาพ
รอยยิ้มทุกๆที่ทั้งผู้รับและผู้ให้

ลมพัดเข้าศาลาทั้งวัน
พื้นศาลาแดงไปด้วยฝุ่นลูกรัง
แม่ถูศาลาด้วยใจที่พิจารณา

ถูยังไม่ทันเสร็จ ลมพัดฝุ่นเข้ามาอีก
ก็ดี ได้ถูอีกรอบ ..ให้โอกาสใจคิดเรื่องดีๆ

เจริญสติ เจริญสมาธิทุกอริยบท
ปัญญาเกิดก็เร่งรีบเก็บเกี่ยวบุญ
เป็นทรัพย์ภายในไม่มีใครมาปล้น

ปัญญาไม่เกิดก็แพ้ยึดถือทุกเรื่อง
เป็นเรื่องเป็นราวจิตใจขุ่นมัว
ทำไมต้องเป็นกู 
ทำไมต้องเป็นกู..
แสดงว่าปัญหาแน่ๆไม่ใช่ปัญญา..
แพ้ก็เริ่มใหม่ สู้กับใจทุกวัน

ปลูกผักได้ผัก ปลูกชีวิตได้ชีวิต
ปลูกเกลียดได้เกลียด
ทำเช่นไรได้เช่นนั้น
วิปัสสนากัมมัฎฐานในชีวิตประจำวัน

ลูกรัก..อย่าปล่อยให้เวลาลอยนวล
..คิดได้..ง่ายทุกเรื่อง..
..คิดไม่ได้..ยากทุกเรื่อง..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ