ละเอียดลึกซึ้งเกินคำบรรยาย การให้ไม่มีสิ้นสุด

อุกาสะ อุกาสะ ด้วยการประพฤติปฏิบัติทั้งภายในและภายนอก
น้อมบูชาแด่พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง
ขอให้แม่พระธรณีจงเสด็จมาเป็นทิพยพยานให้แก่ข้าพเจ้า
ด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า นิพพาน นะปัจจะโยโหตุ
——————
ทุกวันพระ ลูกศิษย์จะให้อาบังที่อยู่บริเวณมหาเจดีย์พุทธคยา
จัดเครื่องสักการะถวาย พระพุทธเมตตา ด้วยใจกตัญญูต่อ
ครูบาอาจารย์ และได้ช่วยเหลืออาบังให้มีรายได้
ในยามโลกวิกฤตด้วยโรคระบาดโควิด19

ละเอียดลึกซึ้งเกินคำบรรยาย
การให้ไม่มีสิ้นสุด
ขออนุโมทนาทุกการแสดงออกที่มีต่อครูบาอาจารย์
สาธุจักรวารัง ท่านจงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
มีหัวใจเป็นขุมทรัพย์ตลอดกาลนาน

สาธุอนุโมทามิ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ