ร้อนเป็นเรื่องของโลก…กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นเรื่องของธรรม

ร้อนเป็นเรื่องของโลก
กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นเรื่องของธรรม
ในใจมีธรรมปัญหาก็มีน้อย
ธรรมในใจไม่มีปัญหาก็มาก
เดินเผากิเลสในใจ ให้เห็นธรรม
ธรรมะพระอาจารย์จรัน อนังคโณ 19/3/64

………………..
วาสนาไม่เท่ากันเพราะศรัทธา
ศรัทธาในผู้อื่น ไม่เท่าสร้างศรัทธาให้มีในตน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ