ร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะบ้านเพชรบำเพ็ญนะคะ

ร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะบ้านเพชรบำเพ็ญนะคะ
ท่านสามารถจองตามประกาศ ตามเบอร์โทรที่แสดง

บุญคือความสุขในชีวิต
หัวใจพระอรหันต์

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ