ร่วมทอดผ้าป่าสร้างโรงพยาบาลกันค่ะ

ร่วมทอดผ้าป่าสร้างโรงพยาบาลกันค่ะ
**รายละเอียดร่วมบุญในภาพนะคะ สาธุคะ**

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ