ร่วมด้วยช่วยกัน

ร่วมด้วยช่วยกัน
เริ่มตั้งแต่วันที่18เมษายนสิ้นสุดวันที่25พฤษภาคม 2564

ทำอาหารปรุงสุกส่งมอบเป็นกำลังใจ
ให้แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และผู้ประสบภัยโรคระบาดโควิด19

–พร้อมถวายภัตตาหารพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่–

ข้าวสารส่วนใหญ่เป็นของพระธุดงค์
พระอาจารย์อนุญาติให้นำมาต่อบุญแบ่งปัน

น้ำดื่ม แก๊สหุงต้ม เนื้อหมู เนื้อปลา พืชผักทุกชนิด
ภาชนะบรรจุอาหารและจิปาถะ จำนวนมหาศาล
ได้จากเจ้าภาพในทิศทั้งสี่

เก็บภาพความทรงจำไว้เป๋นกำลังใจ
ไม่มีของฟรีในโลก กำลังใจแลกกำลังใจ

ขอบคุณที่เชื่อใจ เราจะผ่านไปด้วยกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ