..ระวัง!!!สิ้นสุดทางเลื่อน..

..End of the walk way..
..ระวัง!!!สิ้นสุดทางเลื่อน..

..อย่าหลงว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิม..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ