มีใจ..ไกลแค่ไหนก็ใกล้

มีใจ..ไกลแค่ไหนก็ใกล้
ฝนจะตกหนักเพียงใด..ใจไม่ตก
ยิ่งทุกข์ยาก..ยิ่งท้าทายความอดทน
เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม

อยู่กับผู้ประเสริฐเป็นสุขทุกเมื่อ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ