มะลิลา..กับเหรียญในพาน

มะลิลา..กับเหรียญในพาน
สวดมนต์ทุกครั้งก็หยอดเหรียญไว้อยากทำบุญเพราะมีไม่มากเพื่อร่วมบุญ สะสมวันละเหรียญสองเหรียญมาส่งให้ถึงมือ

เงินที่ส่งมาถูกเทลงในพานอย่างสวยงามเพื่อทำพิธีเก็บอัฐิหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์

ดอกมะลิอยู่ในถุงตั้งแต่วันเคลื่อนศพ
บานอยู่ในถุงหนึ่งวันกับหนึ่งคืน
ผ่านมือหลายคน กลิ่นของมะลิยังคงหอมอ่อนๆกลีบของดอกมะลิไม่สวยเหมือนบานวันแรก แต่ก็อยู่ในพิธี

ทำพิธีทอดผ้าบังสกุล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ขึ้นพิจารณาผ้าไตรจีวรสามรูป 

ประทานสงฆ์ทำพิธีเทนำ้อบ โปรยดอกมะลิบนอัฐิเก็บอัฐิใส่ภาชนะที่เตรียมไว้

เสร็จพิธีเหรียญในพานถูกโปรยทำทาน
นำทางก่อนจะนำเข้ามาวางเพื่อทำบุญอุทิศถวายโดยสำนักราชวัง
———————————
ความกตัญญูกตเวที อยู่ในใจไม่เคยลืม
สิ่งที่หลวงพ่อสมเด็จให้มา ตอบแทนไม่หมดได้ในชาติเดียว 
ขอสืบสานงานวิปัสสนากัมมัฏฐานถวายหลวงพ่อสมเด็จต่อไป
ตามกำลังและสติปัญญา

คำฝากฝังครั้งสุดท้าย
“หากหลวงพ่อเป็นอะไรไปแม่ชีทำศพ
ให้หลวงพ่อด้วยนะ”

แม่ชีกราบถวายชีวิตด้วยกายวาจาใจตั้งแต่ต้นจนจบ365วัน

ขอถวายชีวิตให้พระพุทธศาสนาเพื่อตอบแทนคุณของพระรัตนตรัย ปฎิบัติบูชาแด่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ด้วยสำนึกในพระคุณหาที่สุดมิได้

น้อมกราบถวายด้วยความอาลัยยิ่ง
เกล้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ