ภาพบอกเล่าเรื่องราว

ภาพบอกเล่าเรื่องราว
โครงการเดินธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
เห็นความเพียรของพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์ก่อนสิ้นปี2562
พระภิกษุสงฆ์ผู้มีอายุมาก สามเณรผู้มีอายุน้อย
ท่านเดินสะพายบาตรแบกย่าม..แบกกลดตลอดทาง
จำนวนหลายร้อยรูปเดินเท้าเปล่า..
ฉันอาหารวันละ1มื้อ

บางท่านปราวนาไม่ฉันอาหาร
ตามที่ท่านตั้งจิตอธิฐาน เพื่อชนะใจตนเอง

อดทนต่อความร้อนของแดด
อดทนต่อลมหนาวในยามค่ำคืน

ตื่นนอนตีสาม ตีสี่ ทำวัตรสวดมนต์
เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน กลางป่าเขา
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ นางไม้และเทวดา
ผู้มีศรัทธาตื่นมาพบเห็นปั้นข้าวใส่ในบาตร
ด้วยใจสดใสเบิกบาน

ฝึกตนด้วยกายวาจาใจ

กายนี้คือครูอาจารย์ชั้นสูงสุดไม่ใช่สิ่งอื่น
สติมั่นคงในขณะที่ก้าวเท้าเดิน

พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เดินธุดงค์
เจริญสัมมาสติเต็มกำลังเพื่อลอกอัตตา
ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไม่แสวงหาลาภสักการะใดๆ

บิณบาตรด้วยสัมมาอาชีโว บริโภคอย่างมักน้อยเท่าที่จำเป็น

เป็นบุญวาสนาที่มีโอกาสถวายบิณบาตร
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่

เกิดมานานถึง62ปีเพิ่งได้พบการสละละวาง
พบขันติบารมีจริงๆครั้งแรกในชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
……………………………………………………