ภาพบรรยากาศการเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา บ้านเพชรบำเพ็ญ

คืนวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561
เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา บ้านเพชรบำเพ็ญ

อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ธูปเทียนชวาลา รูปนามและชีวิตพร้อม
ไปด้วยการปฎิบัติ ทั้งภายในและภายนอกขอบูชาแด่พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอให้แม่พระธรณีเสด็จมาเป็นทิพย์พยานในปฎิบัติบูชาของข้าพเจ้าด้วยเถอดนะ
พระเจ้าข้า นิพพานปัจโยโหตุ