พวงหรีดมีชีวิต…

 

พวงหรีดมีชีวิต
บำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวาย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมศักดิ์ อุปสโมเถระ
ครบหนึ่งร้อยวันบริบูรณ์

ขออนุโมทนากับทุกท่านอย่างยิ่ง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ