พฤศจิกายน 2564

พฤศจิกายน 2564
ร่วมทอดกฐินพระราชทาน
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ถวายน้ำดื่ม400โหลจำนวน4,800ขวด
ร่วมงานโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่2
วิทยาลัยเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ
กำแพงแสน นครปฐม

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
เข้าปริวาสกรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ