พร้อมมาก พรุ่งนี้ถึงมือผู้ประสพภัยค่ะ

พร้อมมาก พรุ่งนี้ถึงมือผู้ประสพภัยค่ะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ