พรุ่งนี้ออกพรรษาแล้ว

พรุ่งนี้ออกพรรษาแล้ว
ทำบุญในพรรษากันเถอะ
กสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ