พระสังฆรัตนะ..อานุภาพแห่งพระธรรมวินัย

พระสังฆรัตนะ..อานุภาพแห่งพระธรรมวินัย
………………………………………………
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ