พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า สรณะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
สรณะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วีดีโอ พระอาจารย์จ้อดถ่าย