พระพรหมมงคล หลวงปู่ทอง ละสังขารแล้ว

ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมกรรมใดก็ดีหากข้าพเจ้าเคย
ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน ขอหลวงปู่ได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
ผู้อำนวยการสถานปฎิบัติธรรม บ้านเพชรบำเพ็ญ