พบกัลยาณมิตรเหมือนมีพระอาทิตย์ทั้งดวง

พบกัลยาณมิตรเหมือนมีพระอาทิตย์ทั้งดวง
พบแล้วทำทุกเวลาให้สว่างไปด้วยกัน
บุญในใจเหมือนอัญมณี 
สว่างทั้งกลางวันและกลางคืน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ