ผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม…

ผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้เข้าใจความเดือดร้อน
ของผู้ที่หมดสิ้นทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่ต้นปีน้ำท่วมที่นครศรีธรรมราช ก็เดินทางไปช่วยเท่าที่ทำได้ มาปลายปีนี้
น้ำท่วมอีสานอีก แม่ชีรู้สึกว่าเราอยู่นิ่งไม่ได้แล้ว น้ำก้อนใหญ่นี้
จะลดลงเมื่อไหร่หนอ

ถึงเราไม่ใช่ญาติพี่น้องกันไม่เคยรู้จักกัน แต่เรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเราเป็นคนไทยชาติเดียวกัน จะทอดทิ้งนิ่งดูดาย
ไม่ได้จึงตัดสินใจรวบรวมกำลังใจกำลังทรัพย์ที่มี เดินทางทันทีพร้อมข้าวสารข้าวสุก ตั้งแต่จังหวัดยโสธรจนถึงอุบลราชธานี

แม่ชีเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากมาให้กำลังใจให้กำลังกายตามสติปัญญา ด้วยความห่วงใยอย่างบริสุทธิใจและความปรารถนาดีที่สุด
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาให้ทุกท่านจงมีพละกำลังทั้งกายและใจที่จะต่อสูให้ผ่านพ้นไป

คนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมโอนเงินสนับสนุน
เรื่องอาหารพร้อมรับประทานทุกวัน ได้อาหารบรรเทาความหิว
ในแต่ละวันระดับหนึ่ง ขอบคุณทุกท่านที่ให้สถานที่ประกอบอาหารและอำนวยความสะดวกในการแจกจ่าย

ทุกบาททุกสตางค์ที่ส่งมาเป็นประโยชน์มากในยามนี้
สุดท้ายนี้อยากบอกว่ารักคนอีสานนะคะ สู้ สู้ค่ะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ