ปัตจัตตัง ธรรมทาน-: หน้าที่ 2 :-

ปัตจัตตัง ธรรมทาน

-: หน้าที่ 2 :- 

–อารมณ์กรรม–

อยากหลุดพ้น..จากวิบากกรรม 
พาตนเอง..เข้าสู่พระพุทธศาสนา
พยายามรักษาศีล..สวดมนต์ภาวนา
เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามถนัด
เว้น..จากการล่วงเกินบิดา..มารดา..ปู่ย่า..ตายาย หรือผู้อื่นเพื่อไม่ก่อเวรก่อกรรมเพิ่ม

..มีคุณพระรัตนตรัยเป็นสรณะ..

กรรม..แสดงให้เห็นถึงผลของการกระทำ
 ทุกอารมณ์..ที่ปรากฏเวทนาทางใจและเวทนาทางกาย..เป็นสภาวะธรรมของกรรมทั้งสิ้น

..ไม่มีสิ่งใด..เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ..

ทุกข์..เป็นธรรมอันวิเศษ..ทำให้แจ้งในอริยสัจสี่..เห็นจิตที่เวียนว่าย..วัฏฏะสงสาร

กรรมชั่ว..ส่งผลเป็นกระบวนการปรุงแต่งอารมณ์ใจให้พลุ่งพล่านตามผลกรรมที่ทำไว้

กรรม..ส่งผลทุกวัน..ทุกเวลา
เบียดเบียนสัตว์อารมณ์ใจปรุ่งแต่งให้กลัวตาย..ขี้เกียจ..เศร้าหมอง..มองโลกในแง่ร้าย..ใจคอคับแคบ

..ลักทรัพย์..ทุจริต..คตโกง..
อารมณ์ใจ..ปรุงแต่งให้มีแต่ความโลภและเห็นแก่ตัว
ปรุงแต่ง..แสวงหาผลประโยชน์..หลงโลภ..อยากได้..อยากมี..อยากเป็น

ผลกรรม..ที่ผิดศีล..ผิดธรรม..ในศีลข้อสาม
อารมณ์ใจ..ปรุงแต่ง..แต่เรื่องกามตัณหา..หึงหวง..ยึดมั่น..ถือมั่น..ไม่ปล่อย..คิดแต่เรื่องลามก

พูดโกหก..พูดเรื่องไม่จริง..เพื่ออะไรก็แล้วแต่ 
อารมณ์ใจ..ปรุงแต่งให้..อิจฉา..ริษยา
ไม่ยินดีกับความดีของผู้อื่น..ลบหลู่คุณ..ไม่เชื่อกรรม..หลงโกรธ

ติดสิ่งเสพติด..ทำร้ายตนเอง..ด้วยความมึนเมา 
อารมณ์ใจ..ตกต่ำลงในอบายภูมิ 
โลภสุด..โกรธสุด..หลงสุด..สุดโต่งทุกเรื่อง 

..มีความเห็นผิด..
..เห็นแต่ความเลวของคนอื่น..
อารมณในใจ..เป็นเปรต..คับแค้นดิ้นรน

..ความทุกข์กาย..ทุกข์ใจ..มีเหตุเป็นผลเสมอ..

เคยพบอารมณ์ใจ..ปรุงแต่งแบบนี้
ในชีวิตประจำวัน..สับสนขาดสติ 
ทุกข์..ไม่มีทางออก

เจริญวิปัสสนากรรมฐาน..ด้วยความอดทน..รู้เหตุที่มาของทุกข์

เข้าใจทุกข์..ยอมรับ..ไม่หนี..ไม่สู้..ไม่ถอย
สักแต่ว่ารู้เท่านั้น..ไม่ปรุงแต่ง..วันต่อวัน

..แล้วทุกอย่างก็ผ่านไป..

..ตั้งสติ..เริ่มต้นชีวิตใหม่..
ทำทุกๆวัน..ให้ดีที่สุด..เท่าที่จะทำได้

เดินทางเข้าสู่หนทางอันประเสริฐ
เห็นบาปบุญ..คุณโทษตามความเป็นจริง

สอบสวนใจตน..ทุกลมหายใจ
ขณะที่ทำดี..ทำไม่ดีแอบแฝงหรือเปล่า?

ไม่ถือโทษ..โกรธเคืองใคร
พูดดี..คิดคี ..ทำดีจริงๆ
..ไม่หวังสิ่งตอบแทน..

เข้าใจชีวิต..ไม่มีผู้ใดทำกรรมให้เรา
นอกจากเราเท่านั้น..ที่มีกรรมเป็นของตน

กรรม..ไม่ส่งผลให้คนหรือสัตว์
ที่ไม่เคยทำกรรม..ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว

รางวัลชีวิต..คือ..โอกาสในแต่ละวัน
ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินทอง

ใช้วิปัสสนากรรมฐานในชีวิตประจำวัน
ปัญญาเกิด..คุณวิเศษเกิด..มหัศจรรย์ที่สุด 

เจริญวิปัสสนา..ทั้งหลับตาและลืมตา
ถวายทาน..ทุกโอกาส..สม่ำเสมอ
สิ่งที่ได้รับในชีวิต..คือ..กัลยาณมิตรที่ชี้ขุมทรัพย์

..รู้เหตุ..รู้ผล..
..สิ้นสงสัยในกรรม..
..สิ้นสงสัยในสิ่งที่มากระทบอารมณ์..
..ไม่ยึดมั่น..ในอารมณ์ใจ..สักแต่ว่าผ่านมา
..รับรู้..วางอารมณ์เป็นกลาง..

สติ..เป็นสมบัติล้ำค่า
ที่ต้องรักษาเท่าชีวิต 
สำรวม..ระวังกาย-วาจา-ใจ
อดทน..อดกลั้น..ต่ออารมณ์ทั้งดีและชั่ว
..พิจารณาผลดีและผลเสีย..

ขัดเกลาอารมณ์ใจ..ด้วยการให้
ให้จนเป็นอุปนิสัย
ไม่มีข้อแม้ใดๆ เมื่อมีโอกาส
ใช้ชีวิตเป็นปรกติด้วยคุณธรรม

มีศรัทธา..ยินดีในความดีของผู้อื่น
ไม่เสียเวลากับโลกธรรม

..ใช้เวลาทั้งหมดที่มี..
..สร้างเหตุ..ทำกรรมดีทุกวัน..
..ให้พ้นทุกข์จากกรรมชั่ว..

..ไม่ยึดติดดี..เพื่อขัดเกลากิเลสในใจ..

กรรมดี..ส่งผลอารมณ์ใจหลุดพ้น
หลุด..จากพันธนาการแห่งกรรมชั่ว
จิตใจผ่องใสเบิกบาน
ไร้ตัวตน..หมดสิ้นความอิจฉา..
หมดความยึดมั่น..ปล่อยวาง

ใช้ธรรมรักษาใจ..ไม่ให้เศร้าหมอง
ยอมรับ..ความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นทุกนาที

ผลของการเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน
..ทำให้ชีวิตไม่ขาดทุน..

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
เป้าหมายสำคัญแค่ไหน
ดูความสำเร็จจากระหว่างทาง

ใช้สติ..สร้างอารมณ์ให้เสียสละ
..ไม่ง่าย..แต่ก็ไม่ยาก..

–ผลลัพธ์ที่ได้–
เสียสละด้วยใจบริสุทธิ์..ศักดิ์สิทธิ์มหาศาล

..ชีวิตนี้น้อยนัก..
จะแสวงหาความหลุดพ้น
จากความทุกข์ได้อีกกี่วัน

ให้ธรรมเป็นทานถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ทุกตัวอักษรนี้ คือ ปัตจัตตังเฉพาะตัวเฉพาะตน 

สาธุธรรม..ปัตจัตตัง..ธรรมทาน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ