ปัตจัตตัง ธรรมทาน -: หน้าที่12 :- ..สร้างทาง..

ปัตจัตตัง ธรรมทาน -: หน้าที่12 :- 

..สร้างทาง..

เวลาผ่านไป..อย่างรวดเร็ว
ต้นไม้..ที่ปลูกไว้ในแต่ละสถานที่
เป็นร่มเงา..และเกิดประโยชน์

สถานที่..ที่สร้างถวายไว้..เพื่อปฏิบัติธรรม
ยังตั้งเด่นเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา
..แม้กาลเวลาจะล่วงเลย

ไม่เคยว่างเว้น..ทั้งบรรพชิตและคฤหัส
เข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ถวายทาน..ด้วยปัจจัยสี่เป็นเนืองนิตย์
..ให้ทานทุกโอกาส.. 

ศีล..สมาธิ..ปัญญา
รักษาด้วยชีวิต..คือ..ศีล 
สุจริตธรรมด้วยกาย..วาจา..ใจ
..เชื่อกฏแห่งกรรม..

รักษาศีล..ได้รับผลของศีล
ทำทาน..ได้รับผลของทาน
ทำดี..ได้รับผลแห่งความดี
ทำสมถะภาวนา..ได้ความสุข
ทำวิปัสสนา..ได้ปัญญา

ลงมือทำพร้อมกันศีล..สมาธิ..ปัญญา
เดินตรงสู่มรรคมีองค์แปด

..ระยะทาง..พิสูจน์การกระทำ..
..กาลเวลา..พิสูจน์ใจ..
..ไม่มีของฟรีในโลก..

..ทำแบบไหน..ได้แบบนั้น..
..ทำดีได้ดี..ทำชั่วได้ชั่ว..
..ไม่ลงมือทำ..ก็ไม่ได้..

ศีล..ไม่สมบูรณ์
สมาธิ..ฟุ้งซ่านข่มกิเลสไม่อยู่
กิเลส..มีกำลังมากกว่า..ปัญญาไม่เกิด
คิดทบทวนสอบสวนตนทุกอารมณ์

เวรกรรม..จากชาตินี้และภพชาติต่างๆ
ผุดขึ้นเหมือนต้นหญ้า..ที่เบียดกันแน่น

ทุกวัน..ยังคงหลับตาและลืมตาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
..เพื่อถอนราก..ถอนโคนเวรกรรมด้วยสติปัญญาเท่าที่มี

..สาธุ..ปัตจัตตัง..ธรรมทาน..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ