..ปัญญาเกิด..

..ปัญญาเกิด..

..สิ้นสงสัยในชีวิต..
..สิ้นสงสัยในกรรม..
..วัฎฎะความสงสัย..สงบ..
..ไร้ตัว..ไร้ตน..วันต่อวัน..

.ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ