ปัจจัตตังธรรมทาน หน้าที่ 21..งานงอก..

ปัจจัตตังธรรมทาน หน้าที่ 21
………………………………………….
..งานงอก..

สร้างกำลังใจ..ให้มีในตนด้วยความอดทน
ตาเห็นใจ..คิดก็ผิดแล้ว
คิดอะไร..ก็รับกรรมตามเนื้อผ้า
พูดอะไรออกไป..ก็กลับมาเป็นเรื่องของเรา..ไม่ช้าก็เร็ว

การทำมาหากิน..ที่เจือไปด้วยความไม่รู้
เป็นพนักงานที่ไม่สนใจองค์กร ไม่รับผิดชอบหน้าที่

ทำมั่ง..อู้มั่ง..ถึงเวลารับเงินค่าตอบแทน เหลือมั่ง..ไม่เหลือมั่ง..ส่วนมากเป็นหนี้ที่มีแต่ดอก

งานหนี้..มางอกที่เรา..อีกทั้งความเจ็บป่วยที่ไม่ได้เชื้อเชิญ
เพราะความเห็นแก่ตัว..คือ..การทำร้ายตนเอง

“สัตว์โลก..ย่อมเป็นไปตามกรรม”

ชีวิตของคนเรา..จะเป็นไปอย่างไร
ขึ้นอยู่กับกรรมและการกระทำของตน

หากรับผิดชอบ..เต็มความสามารถ
ก็ไม่ต้องรับผิดชอบหนี้กรรมไม่ว่าทำงานอะไร
ตั้งแต่ข้าราชการถึงกรรมกร รับผลแตกต่างกันไปตามเจตนา

ผลของความดี..ส่งผลเงินเดือนเพิ่มตำแหน่งใหญ่ขึ้น

หาที่พึ่งให้สติ..ด้วยการรักษาศีลห้า
ตั้งสัจจะทำไว้ในใจ เพราะศีลห้าจะควบคุมใจให้ละอายเกรงกลัวต่อบาป

วันเสาร์-วันอาทิตย์ หาเวลาไปรักษาศีลให้ทานปฏิบัติธรรม
ให้ชีวิตมีพลังบวก สร้างกำลังให้มีในตน
สร้างกรรมดีด้วยกายวาจาใจ
ของใครของมัน..ทำเองรู้เอง

…สติ..เป็นเครื่องตื่นในโลก…

สาธุปัจจัตตังธรรมทาน
……………………………………………………..
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ