ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครพระสงฆ์สามเณรอุบาสก
อุบาสิกา ผู้มีความประสงค์เข้าปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ โดยพระวิปัสสนาจารย์
เป็นผู้สอนธรรมนำปฏิบัติ

         --ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ--

พุหวาย หมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เปิดรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ท่านสามารถเข้าปฏิบัติได้ตามความสะดวกตั้งแต่เข้าพรรษาจนออกพรรษา อาหารพร้อมที่พักไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม 0936956364 คุณน้ำ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ