ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่7มีนาคม 2564

ขอเชิญชวนร่วมใส่บาตรพระธุดงค์
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ จำนวน300-400รูป
เวลา 08.00น. พระสงฆ์บิณฑบาตร
ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
โครงการจาริกธุดงธ์เฉลิมพระเกียรติ ปี2564
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วถึงวัดพระธาตุพนม
วันที่5มีนาคมถึงวันที่5เมษายน 2564
หนึ่งเดือนเต็มระยะทาง 524 กิโลเมตร

กราบมหาอนุโมทนาบุญ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ