ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่13พฤษภาคม 2563
เวลา12.00น.
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
นำอาหารพร้อมรับประทานและข้าวสารอาหารแห้งแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 ณ.โรงเรียนหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันถ์ จำนวน 1,400ชุด 

วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม 2563
เวลา12.00น.
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
นำอาหารพร้อมรับประทานและข้าวสารอาหารแห้งแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 
ณ.โรงเรียนเทศบาลบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันถ์ จำนวน 1,400 ชุด 

โรคภัยยังคงเป็นปัญหาสำหรับทุกคน
ที่ต้องให้กำลังใจซึ่งกันละกัน อย่างน้อย
ก็ช่วยให้ทุกคนเห็นว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ