ประชาสัมพันธ์บุญ

ประชาสัมพันธ์บุญ

วันศุกร์ที่13-24ธันวาคม2562

ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหารเช้าเพลน้ำปานะแก่พระภิกษุสงฆ์ในทิศทั้งสี่จำนวน 501รูป
ณ.พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม
บริเวณสวนไผ่ ศาลามรรค8

พระนิสิตปฎิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฎฐานสี่ ประจำปี2562

ใคร่เชิญชวนร่วมบุญตามกำลังศรัทธาหรือร่วมงานได้ตลอด10วัน

สร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตนด้วยกำลังทรัพย์กำลังกาย ในแต่ละวันเท่ากับได้ใส่บาตรแก่พระสงฆ์1,002รูปทุกวัน

ส่งท้ายปีเก่าด้วยมหาสังฆทานต้อนรับปีใหม่ด้วยใจที่เบิกบานรับบุญทุกวัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ