ประชาสัมพันธ์ค่ะ

ประชาสัมพันธ์ค่ะ
วันอาทิตย์ที่7มีนาคม 2564
ขอเชิญร่วมใส่บาตรพระธุดงค์
พระสงฆ์หมู่ใหญ่บิณฑบาตร
หน้าลานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์
ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
เวลา08.00น.
……………
ธุต้งคะ
องค์คุณเป็นเครื่องกำจัดกิเลส
เดินเท้าเปล่า ฉันท์มื้อเดียว

ช่วงบ่ายพระสงฆ์ทั้งหมดสมาทานธุดงค์วัตร
ออกเดินจากวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วสู่วัดพระธาตุพนม

หากอยู่ไม่ไกล
มาร่วมใส่บาตรพระธุดงค์กันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ