ประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญชวนร่วมถวายผ้าไตรบังสกุลอุทิศแก่ญาติผู้ล่วงลับ และอุทิศแก่ผู้ขัดข้องในการเกิด ครั้งที่ 5 ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ

ประชาสัมพันธ์ค่ะ

ขอเชิญชวนร่วมถวายผ้าไตรบังสกุลอุทิศแก่ญาติผู้ล่วงลับ
และอุทิศแก่ผู้ขัดข้องในการเกิด ครั้งที่ 5 ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562
พิธีช่วงเช้า
เวลา 09.00น. ถวายผ้าไตรจีวรบังสกุล
เวลา 11.00 น.ถวายภัตรตาหารแก่พระสงฆ์
เวลา 11.30น.ร่วมรับประทานอาหาร
ช่วงบ่าย
เวลา 12.30 น.นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นอาสนะ
เวลา 12.45 น.พระสงฆ์ทั้งหมดสวดมนต์สืบชะตา
เวลา 14.00น.ตรวจน้ำรับพร เสร็จพิธี

ท่านสามารถจองผ้าไตรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ผ้าไตรชุดละ 1,500 บาท
บัญชีกสิกร 6332114318 ทศพร วชิระบำเพ็ญ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ