ประกาศอนุโมทนา

ประกาศอนุโมทนา
เจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดระยะเวลา45วัน

น้อมกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
จงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านให้เจริญอยู่ในเส้นทางอันประเสริฐ เจริญด้วยสติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม มีสุขภาพแข็งแรง สมปรารถนาทุกประการ

บุญใหญ่สำเร็จด้วยภาชนะชื่อว่า..ศรัทธา

สาธุอนุโมทามิ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ