ประกาศอนุโมทนา

ประกาศอนุโมทนา
คุณเอ๋ มะขามทอง
เจ้าของมะขามทองรีสอร์ท ต.แค้มป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ถวายความอุปถัมภ์ที่ตั้งโรงครัวเคลื่อนที่
พร้อมที่พัก25ห้อง กางเต็นซ์บริการคณะแม่ครัว
ถวายน้ำไฟฟ้าเพื่อประกอบอาหาร ตลอด7คืน8วัน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
พร้อมถวายปัจจัยร่วมบุญโรงครัว

ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ท่านและครอบครัว
จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน ธนสารสมบัติ
สมความปรารถทุกประการ

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ