ประกาศอนุโมทนา บุญเดือนกรกฎาคม 2564

ประกาศอนุโมทนา
บุญเดือนกรกฎาคม 2564

บุญถวายผ้าไตรพระสงฆ์เพื่อครองจีวรตลอดพรรษาสามเดือน
บุญถวายผ้าไตรบรรพชาสามเณรตลอดพรรษาสามเดือน
บุญถวายเครื่องอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์สามเณรและแม่ชี
บุญถวายค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรวันพฤหัสบดีที่22กรกฎาคม 64
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ปัจจัยทั้งหมดทั้งสิ้นที่ทุกท่านร่วมโอน
ทุกบาททุกสตางค์ถวายผ้าไตร
จำนวน582ไตร ไตรละ2,500บาท
เป็นเงิน1,455,000บาท
ถวายปัจจัยสำหรับบรรพชาสามเณร
จำนวน400,000บาท
ถวายเครื่องอาบน้ำฝน
สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม
ผงซักฟอก ใบมีดโกน
จำนวน300ชุดเป็น 127,800บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,982,800บาทถ้วน
ขออนุโมทนาร้านผ้าไตรร่วมบุญมาด้วย

ปีนี้ท่านทั้งหลายมีพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่ง
ครองผ้าไตรจีวรตลอดพรรษา
รวมทั้งสามเณร ตามจำนวนผ้าไตร
พระสงฆ์ปริญญาเอกวิปัสสนา
พระสงฆ์เจริญวิปัสสนาวันละ18ชั่วโมง
พระสงฆ์ทำกิจเพ่งเพียรขัดเกลา
เพื่อเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ 582 รูป
อาจจะมีเพิ่มก่อนวันเข้าพรรษานะคะ

: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม จ.ศรีสะเกษ
: ณ อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ
: ณ วัดศรีมงคล จ.ศรีสะเกษ
: ณ วัดป่านาดี จ.ศรีสะเกษ
: ณ วัดบ้านแต้ จ. ศรีสะเกษ
: ณ วัดนาโพธิ์ จ.ศรีสะเกษ
: ณ วัดเดื่อ  จ.ศรีสะเกษ
: ณ วัดบ้านโจด  จ.ศรีสะเกษ
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
: ณ วัดป่าดงบก ต.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
: ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
: ณ วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
: ณ วัดสุธาคล ต.บ้านอิฐ จ.อ่างทอง
: ณ  สำนักสงฆ์หนองบัวใหญ่ จ.สุรินทร์
: ณ วัดโปรดเกษเชษฐาราม สมุทรปราการ
: ณ วัดบ้านใหม่หนองแซง สระบุรี
: ณ สำนักวิโรจนาราม จ.นครราชสีมา
: ณ วัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน ท่าขี้เหล็กสหภาพเมียนมาร์
: ณ: สำนักธรรม ธรรมโมลี ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เข้าพรรษาปีนี้
ท่านสามารถร่วมบุญค่าภัตตาหาร
ได้ทุกวันตามกำลังศรัทธา
รักษาศีล5 ให้บริสุทธิหมดจด 
ปลูกศรัทธาในเนื้อนาบุญอย่างมีเป้าหมาย
มั่นคงในคุณพระศรีรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหว
แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี

–ไม่มีภาชนะใดรองรับบุญนี้ได้..
–นอกจากศรัทธาเท่านั้น..
–บุญคือความสุขใจ ..
–ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี..

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญทุกบาททุกสตางค์ของท่านด้วยเถิด

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
(ส่งตัวแทนไปถวายตามวัดต่างรวม19วัด
ถวายอีกครั้งวันอาสาฬหะบูชา)

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ