ประกาศอนุโมทนาทุกบาททุกสตางค์เจ้าภาพจากทิศทั้งสี่

ประกาศอนุโมทนาทุกบาททุกสตางค์เจ้าภาพจากทิศทั้งสี่
ตลอดถึงทุกท่านที่ร่วมบุญงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายจ่ายอาหารโรงทานแม่ชีทศพร
งานมหาชาติเวสสัดร7/8ตุลาคม 2566
ผลไม้แจกและตบแต่ง 100,000 บาท
ซาลาเปา3,000×21. 63,000 บาท
ขนมโดนัท 1,000×10. 10,000 บาท
นามสกุลมีกำไลเพชรกระเพาะปลา2,000×20 40,000บาท
อาหารสด แก๊ส ข้าว2วัน 190,000บาทช
น้ำดื่ม12,900 ขวด 100,000 บาท
ช้าง2,000เชือก 54,000บาท
ค่าน้ำมันรถ12คันไปกลับ 64,000บาท
ค่ากินคนละ500ไปกลับ 40,000บาท
รวมค่าใช้จ่าย 661 000
โยมนิตยา สำราญรื่น ถวายเฉาก้วย1,200โล
——————————
ดร.ภิญญลักษน์ กีรติพัฒนนันท์
ร่วมบุญโรงทาน200,000บาท
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
คุณโยม ศิริศักดิ์ คชวัชริทร์ถวายพระพุทธเมตตา2องค์
คุณโยมกิ่งดาว คุณโยมปพน วงค์ตระกูลบูชาพระพุทธเมตตา
ถวายกัณฑ์เทศน์ 100,000บาท
เฮียโส่ย ถวายกำไลหางช้าง1วง
คุณโยมสุทธิทัย คุณโยมรุ่งทิพย์ จันทรขจรชัย
บูชากำไลถวายกัณฑเทศน์200,000บาท
คณะนางฟ้าจากอุทยานธรรมดงยางมีศรัทธา
ถอดแหวนเพชร14วงให้เจ้าภาพทำบุญ 140,000 บาท
อุ้ม กำไลทองฝังเพชร1วง 200,000 บาท
มิ้งฟ กำไลเงินฝังเพชร1วง 50,000บาท
แนน หน่าถวายพลอย8เม็ด 40,000บาท
โยมทิวาภา นิภาธรณัชพรถวายแหวนเพชร8วง 80,000บาท

เหล็กไหลหลวงพ่อสมพร สมวโร 36ชิ้น 250,000บาท
เหล็กไหลชีเพชร3ชิ้น 25,000บาท
ช้างเผือกหนึ่งเชือก ขอช้าง1อัน แม่ชีทศพรปั้น40,000บาท
หลวงพ่อวัดเสมียนนารีมอบหลวงพ่อทวดปี2508 ให้แม่ชีทศพร 50,000บาท
สาลี่..ถอดแหวนเพชรต่อยอดวงสุดท้าย 20,000 บาท
น้อมถวายปัจจัยเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
ณ.วัดพิชยญาติการวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

…ยอดปัจจัยกัณฑเทศน์มหาชาติ3,793,109 รวม
รายจ่าย661,000 บาท ยังไมรวมโรงทานอื่น
ยอดยังไม่เป็นทางการ 5,115,109 บาท
……………
น้อมกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
จงส่งผลดลบันดาลให้ทุกท่านจงเจริญด้วย
ความประเสริฐทุกประการ

สาธุห้าล้าน สาธุหกล้าน สาธุเจ็ดล้าน
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ