ประกาศมหาอนุโมทนา

ประกาศมหาอนุโมทนา

ดร.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี ถวายหม้อหุงข้าวเข้ากองกฐิน
และใช้ในโรงทานจำนวน20ใบ

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกปักรักษาให้มีสุขภาพแข็งแรง
เจริญอยู่ในอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ