ประกาศมหาอนุโมทนาเจ้าภาพกฐินสมทบและกฐินตกค้าง 84,000กอง กองละ300บาท ทำพิธีถวายวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม 2564

ประกาศมหาอนุโมทนาเจ้าภาพ
กฐินสมทบและกฐินตกค้าง 84,000กอง กองละ300บาท
ทำพิธีถวายวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม 2564
1. อุทยานธรรมดงยาง ดร.ภิญญลักษน์ กีรติพัฒนนันท์ ทอดถวาย
2. วัดดงก้าวกัลยาราม อารีรัตน์ฟาร์ม99 ทอดถวาย
3. วัดหนองขาม 300,000 บาท
4. วัดดอนตะโหนด 315,000บาท
5. ที่ทำการคณะสงฆ์ภาค10 200,000บาท
6. วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม 100,000 บาท
7. วัดไตรสิกขา 100,000 บาท
8. วัดสวนป่ากตัญญุตาราม 100,000 บาท
9. วัดบ้านมะฟัก 100,000 บาท
10. วัดใต้ 100,000 บาท
11. วัดหนองสมอน 100,000 บาท
12. วัดบ้านกุง 60,000 บาท
13. วัดมะหลี่ 60,000 บาท
14. วัดเมืองเก่า 60,000 บาท
15. วัดบ้านเกิ้ง 60,000 บาท
16. วัดบ้านแต้ 60,000 บาท
17. วัดบ้านซ่ง 60,000 บาท
18. วัดป่านาดี 60,000 บาท
19. วัดแสงแต้ 60,000 บาท
20. วัดหนองบัวดง 60,000 บาท
21. วัดหลักด่าน 60,000 บาท
22. วัดทับส่วย 60,000 บาท
23. วัดสงยาง 60,000 บาท
24. วัดโพธาราม 60,000 บาท
25. วัดชาดโง 60,000 บาท
26. วัดหนองจอก 60,000 บาท
27. วัดดงเค็ง 60,000 บาท
28. วัดหนองพอก 60,000 บาท
29. วัดสันติสุขธรรมาราม 60,000 บาท
30. วัดหนองบัวหล่ม 60,000 บาท
31. วัดบ้านตู้ 60,000 บาท
32. วัดโจดนาห่อม 60,000 บาท
33. วัดบ้านเดื่อ 60,000 บาท
34. วัดบ้านโพธิ์ 60,000 บาท
35. วัดศรีมงคล 60,000 บาท
36. วัดแคนใหญ่ 60,000 บาท
37. วัดหนองเหล็กใหญ่ 60,000 บาท
38. ที่พักสงฆ์ทุ่งเสียงธรรม 60,000 บาท
39. ที่พักสงฆ์โพธิ์ธรรมพุทธบุตร 60,000 บาท
40. สำนักสงฆ์ประกาศสามัคคีธรรม 60,000 บาท
41. สวนป่านาโพธิ์ 60,000 บาท
42. วัดภูจวง 60,000 บาท
43. วัดป่าดงบก 60,000 บาท
44. วัดบ้านดอนบ่อ 60,000 บาท
45. วัดบ้านหนองผือ 60,000 บาท
46. วัดคำแดง 60,000 บาท
47. วัดหนองเหล็ก 60,000 บาท
48. วัดไตรภูมิ 60,000 บาท
49. วัดเทพมงคลวราราม 60,000 บาท
50. สำนักสงฆ์ญาติการาม 60,000 บาท
51. วัดบ้านดอนแดง 60,000 บาท
52. ป่าช้าบ้านโพธิ์ 60,000 บาท
53. ที่พักสงฆ์ภูน้อยโคกกลาง 60,000 บาท
54. วัดลำเซบาย 60,000 บาท
55. วัดป่านาแก 60,000 บาท
56. วัดบ้านนาแก 60,000 บาท
57. วัดป่าหนองชุม 60,000 บาท
58. วัดยางตลาด 60,000 บาท
59. วัดบ้านนาสีนวน 60,000 บาท
60. วัดป่าธรรมชาติบ้านแขม 60,000 บาท
61. วัดบัวหุ่งธรรมนำชีวิต 60,000 บาท
62. วัดป่าโนนกุดหลุ่ม 60,000 บาท
63. สวนป่าโมงเจริญโพธิธรรม 60,000 บาท
64. ที่พักสงฆ์ป่าช้าบ้านเรือ 60,000 บาท
65. วัดป่านาคาราม 60,000 บาท
66. วัดนิพเพธพลาราม 60,000 บาท
67. วัดป่าดอนสวรรค์ 60,000 บาท
68. วัดป่าโพธิ์ทองกองธรรม 60,000 บาท
69. วัดป่านายาง 60,000 บาท
70. วัดป่าห้วยตาด 60,000 บาท
71. วัดหนองจอก 60,000 บาท
72. วัดบากน้อย 60,000 บาท
73. วัดป่าโคกดินแดง 85,000 บาท
74. วัดป่าวิสุทธิธรรม 60,000 บาท
75. วัดเพียนาม 100,000 บาท
76. สำนักป่าศรีอรุณธรรมาวาส 60,000บาท

รวมปัจจัยกฐินสมทบและกฐินตกค้าง 5,380,000บาท
ค่าใช้จ่ายผ้าไตรและบริวารกฐิน 556,980 บาท
กฐิน84,000กอง กฐินกองละ300บาท
รวมยอดกฐิน19,790กอง เป็นเงิน5,937,100บาท
ขออนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านร่วมบุญมา
เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถึง5,000ปี
มอบถวายเรียบร้อย

ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ท่านทั้งหลาย
จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติ
ทุกประการเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ