ปฎิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา 7 วัน

ปฎิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา 7 วัน

วัดเชตวันมหาวรวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย
บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้ากระทำไว้ดีแล้ว สำเร็จแล้ว
ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาเถิด

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ