ปฎิบัติธรรมด้วยการทำงานทุกวัน

ปฎิบัติธรรมด้วยการทำงานทุกวัน
มีสติกับสิ่งที่ทำด้วยความรักและศรัทธา
ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ
ทำหน้าที่ของอุบาสิกา ทำนุบำรุง
พระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนา
 ทำมานานมาก นานมาก

ใครจะคิดอย่างไรมันเป็นเรื่องของเขา

ทำหน้าทีของเราให้ดีที่สุดก็พอ
ต่อให้พระอาทิตย์ทรงกลดทั้งวัน
ก็แค่เห็น เราจะได้อะไร หากไม่ลงมือทำ
จิตใจบริสุทธิ์ การพูดคิดทำบริสุทธิ์ต่างหาก 
ทำให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ