บ่ายวันที่ 5 ธันวาคม 2566

บ่ายวันที่ 5 ธันวาคม 2566
————————-
บำเพ็ญกุศล
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ให้โอวาสแก่คณะสงฆ์โครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำพูนสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะเวลา45วัน

เป็นผู้แทนเจ้าภาพมอบผ้าไตรบรรพชาสามเณร24รูปโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
————————
วันที่ 5 ธันวาคม
ขุดหลุมเสาจำนวน 53 เสา วางเหล็กเท
ปูนรากฐานสร้างพระอุโบสถ
ณ วัดพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี จังหวัดชัยภูมิ
……………………………….
ขออนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์
กุศลผลบุญใดที่เกิดขึ้นแล้ว
ข้าพเจ้าน้อมกราบถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้า
แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดา
ปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าเป็นต้นสิ้นกาลนาน

สาธุ สาธุ สาธุอนุโมทามิ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ