บุญใหญ่มหาสารคาม

บุญใหญ่มหาสารคาม
ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าจาริกธรรมยาตรา 2565 กอง
วัดไตรสิกขาพลาราม จ.สกลนครสู่วัดพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

ผ้าป่ากองละ1,000บาท หรือทำตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ