บุญเลี้ยงพระงานประสาทปริญญาณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

บุญเลี้ยงพระงานประสาทปริญญา
ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วันที่8-13ธันวาคม 2563 
สำเร็จเรียบร้อยด้วยลูกหลานและลูกศิษย์ทุกท่าน
ขอน้อมกราบถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
……………………………….,………………………………..
..งานใหญ่ทุกงานเรื่องอาหารสำคัญที่สุด..
..มีโอกาสร่วมถวายตั้งแต่ปี2546-2563 รวม18ปี ..
..งานที่ไม่มีค่าตอบแทน..
..งานที่ไม่มีงบประมาณ..
..งานที่ทำด้วยใจที่ศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัย..
..ความทรงจำ..คือตำนาน..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ