บุญเดือนมิถุนายน

บุญเดือนมิถุนายน
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม ปากช่อง
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดอนงค์คงคาราม เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดพรหมรังษี ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ถวายค่าภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ เข้าปริวาสกรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ถวายอุปถัมภ์ค่าเทอมแก่พระนิสิตปริญญาตรี โท เอก วิทยาเขต
บาฬีพุทธโฆษ ต.มหาสวัสดิ์ อ.ศาลายา จ.นครปฐม
ช่วยซื้ออาหารให้ช้างจังหวัดสุรินทร์
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
การให้ที่ไม่สิ้นสุด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ