บุญเดือนมกราคม 2563

บุญเดือนมกราคม 2563

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดดอนตะโหนด สิงหบุรี
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสถานปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพฯ
ถวายน้ำดื่ม3,600ขวดอุทยานรัตนโกสินธ์ กาญจนบุรี
ถวายน้ำดื่ม7,200ขวดวัดถ้ำแอร์ กาญจนบุรี
ถวายน้ำดื่ม3,600ขวดวัดเลาขัวญ กาญจนบุรี
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อัมพวา
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดเขาอิติสุคโต หัวหิน
ถวายน้ำดื่ม3,600ขวดวัดโคก กาญจนบุรี
ถวายน้ำดื่ม7,200ขวดวัดภูเขาทอง อยุธยา
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดดอนตะโหนด สิงหบุรี
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดพิกุลทอง สิงหบุรี
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสถานปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดน้ำโจนเหนือ พิจิตร

ถวายปัจจัย20,000ค่าอาหารแห้งแก่พระธุดงค์จังหวัดเชียงราย
ถวายปัจจัย22,000สนับสนุนอาหารสถานปฎิบัติธรรม
ณ.วิโรจนาราม อ.ปากช่อง ทุกเดือน

ถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการจาริกธุดงค์ประเทศอินเดีย จังหวัดศรีสะเกษ ค่ายานพาหนะแก่พระสงฆ์50 รูป

ถวายผลไม้แห้งอินทผาลัมแก่พระสงฆ์สามเณรที่เดินทางมาสักการะวัดเชตวันมหาวรวิหาร และผู้ยากจนวัดบุปผาราม เมืองสาวัตถี อุตรประเทศ ประเทศอินเดีย

ปัจจัยทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ของแม่ชีคนเดียวเป็นของลูกศิษย์ที่โอนเงินมาสมทบตลอดจนเงินที่ท่านร่วมบุญมา

ทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านส่งมาเพื่องานในพระศาสนา โครงการต่างๆที่ทางวัดจัดปฎิบัติธรรม ท่านมีส่วนในการทะนุบำรุงพระสงฆ์สามเณรดื่มน้ำวันละ2,200รูปทุกวัน

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลดลบันดาลให้ทุกท่าน
มีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายไม่ขาดสาย ส่งผลให้เจริญด้วย
อายุวรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ

บุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายกระทำไว้ดีแล้ว ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญกุศลของท่านด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ