บุญเดือนกรกฎาคม ครั้งที่2

บุญเดือนกรกฎาคม ครั้งที่2

ขอเชิญร่วมบุญถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรในทิศทั้งสี่
วันละ1,040รูปตลอดพรรษา
นำ้ดื่มโหลละ30บาท
ข้าวสารกระสอบละ1,500บาท
น้ำมันพืชปี้บละ1,400บาท
ไข่แผงละ100บาท
น้ำตาลทรายกระสอบละ1,200บาท
หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา

ธนาคาร : กสิกรไทย

เลขที่บัญชี : 6332114318
ชื่อบัญชี : ทศพร วชิระบำเพ็ญ