บุญสำเร็จพร้อมเสร็จไปอีกหนึ่งวัน

บุญสำเร็จพร้อมเสร็จไปอีกหนึ่งวัน
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่และอุบาสกอุบาสิกาผู้เดินธรรมยาตรา
ปฎิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ณ.พระธาตุพนม


เวลาในแต่ละวันของผู้ปฎิบัติช่างแสนสั้น
เดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเย็น..เดินก้าวไปข้างหน้าด้วย
ศรัทธาที่เต็มเปี่ยม

ส่งกำลังใจให้กันด้วยรอยยิ้ม

ขออนุโมทนากับทุกท่านขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ