บุญด๋วนจี๋ถึงมือประชาชนแล้ว

บุญด๋วนจี๋ถึงมือประชาชนแล้วค่ะ ภาพเยอะมากลงไม่หมด
ขอให้ทุกท่านสุขกายสุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้ด้วยเทอญ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ