บุญกฐิน เขาใหญ่

บุญกฐิน เขาใหญ่
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
สร้างห้องเรียนวิชาครูและสร้างหอฉันท์
ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เจ้าภาพกองละ20,000บาท
หรือทำตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ