..บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน..

..บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน..
น้อมอุทิศถวาย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตกรรมการมหาเถระสมาคม

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 8.00 น.

ณ ศาลาชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญศิษย์ญานุศิษย์ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โดยพร้อมเพรียงกัน

แล้วพบกันนะคะ แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ